skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet uvede študenta na področje vodenja zveznih dinamičnih sistemov. Seznani ga z osnovnimi pojmi področja, konceptom cikličnega načrtovanja zaprtozančnega vodenja in predstavi različne regulacijske strukture. Predmet predstavi tudi osnovne pojme pri analizi zaprtozančnih sistemov, računalniško-podprto načrtovanje ter delo s programskim paketom Matlab in Simulink.

Splošno
Vsebina
 • predstavitev pomena vodenja ter struktur vodenja,
 • predstavitev cikličnega postopka načrtovanja vodenja,
 • pregled osnovnih predstavitev sistemov vodenja, transformacije med njimi in analiza,
 • računalniško-podprto načrtovanja ob uporabi Matlaba s Simulinkom in orodjem CST,
 • predstavitev kriterijev kvalitete načrtovanja v časovnem in frekvenčnem prostoru,
 • predstavitev pomembnih struktur in metod načrtovanja vodenja sistemov (dvo oz. tropoložajni regulatorji, zvezno delujoči regulatorji tipa PID, uglaševanje regulatorjev, uporaba diagrama lege korenov in Routh-ovega stabilnostnega kriterija, načrtovanje v frekvenčnem prostoru [PID-regulator, prehitevalno-zakasnilni kompenzator], optimizacija s pomočjo simulacije ob upoštevanju predstavljenih kriterijev kvalitete načrtovanja),
 • primeri načrtovanja na laboratorijskih pilotnih napravah.
Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da študentu predstavi problematiko vodenja sistemov, opozori na razširjenost oz. multidisciplinarnost področja in s tem na njegov pomen, poda osnovne koncepte vodenja zveznih sistemov, predstavi ciklični postopek vodenja, ter predstavi uporabo Matlaba s Simulinkom in orodjem CST pri podpori načrtovanja vodenja dinamičnih sistemov.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • poznati osnovna znanja o dinamičnih sistemih vodenja,
 • poznati različne regulacijske strukture in jih načrtati,
 • znati transformirati in analizirati različne regulacijske strukture,
 • poznati metode načrtovanja v časovnem in frekvenčnem prostoru,
 • poznati osnove načrtovanja s pomočjo optimizacije.
Metode poučevanja
 • predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge,
 • možnost sodelovanja v seminarskih in projektnih študentskih nalogah,
 • udeležba na strokovnih ekskurzijah v različna podjetja.
Gradivo

Obvezno

 • Logar, V., Sistemi in vodenje: Prosojnice za predavanja. 2021.
 • Atanasijević-Kunc, M., Sistemi in vodenje, Učbenik. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2014.
 • Atanasijević-Kunc, M., Klančar, G., Sistemi in vodenje: praktikum. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2012.

Dodatno

 • Zupančič, B., Zvezni regulacijski sistemi I. del. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2010.
 • Zupančič, B., Zvezni regulacijski sistemi II. del. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, Univerza v Ljubljani, 2010.
 • Ogata, K., Modern Control Engineering. Prentice-Hall, New Jersey, 2010.
 • Golnaraghi, F., Kuo, B. C., Automatic Control Systems, John Wiley & Sons, 2010.
 • Ogata, K., Matlab for Control Engineers. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008.
Back To Top