skip to Main Content

Trenažer za uporabo protioklepne rakete Maljutka

Naziv projekta: Trenažer za uporabo protioklepne rakete Maljutka Projektna skupina (vodja *): Sašo Blažič, Drago Matko* Tip projekta: raziskovalni aplikativni Financiranje: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Sodelujoči partnerji: Univerza v Ljubljani,…

Read more

Simulator hidroelektrarne Ghazi Barotha, Pakistan

Naziv projekta: Simulator hidroelektrarne Ghazi Barotha, Pakistan Projektna skupina (vodja *): Sašo Blažič, Drago Matko* Tip projekta: raziskovalni aplikativni Financiranje: industrija Sodelujoči partnerji: Iskra sistemi d.d.

Read more

Simulator za načrtovanje misij satelita Nemo HD

Naziv projekta: Simulator za načrtovanje misij satelita Nemo HD Obdobje: Projektna skupina (vodja *): Matevž Bošnak, Drago Matko* Tip projekta: raziskovalni aplikativni Financiranje: Sodelujoči partnerji: 

Read more

Lokalizacija v notranjem okolju z uporabo pametnega telefona

Naziv projekta: Lokalizacija v notranjem okolju z uporabo pametnega telefona Obdobje: 2012 – 2016 Projektna skupina (vodja *): Simon Tomažič, Igor Škrjanc* Tip projekta: raziskovalni aplikativni Financiranje: ARRS Sodelujoči partnerji:…

Read more

Merjenje volumna hlodov

Naziv projekta: Merjenje volumna hlodov Obdobje: 2021 - 2022 Projektna skupina (vodja *): Matevž Bošnak,  Igor Škrjanc* Tip projekta: aplikativni Financiranje: TAB Systems d.d. Sodelujoči partnerji: Univerza v Ljubljani ,Fakulteta za elektrotehniko, TAB…

Read more

Razvoj samo-učečega sistema za optimizacijo pravil vožnje avtonomnih transportnih vozil in njihovih časovno-prostorsko usklajenih aktivnosti

Naziv projekta: Razvoj samo-učečega sistema za optimizacijo pravil vožnje avtonomnih transportnih vozil in njihovih časovno-prostorsko usklajenih aktivnosti Obdobje: 1.10.2021 - 30.9.2024 Projektna skupina (vodja *): Andrej Zdešar, Matevž Bošnak, Igor Škrjanc,…

Read more

EAF Profiler

Naziv projekta: EAF Profiler Obdobje: 2016 - 2018 Projektna skupina (vodja *): Vito Logar, Igor Škrjanc* Tip projekta: industrijski Financiranje:  (ARRS, EU, industrija itd.): Danieli Automation S.p.A. Sodelujoči partnerji: Danieli Automation…

Read more

Inevitable

Naziv projekta: INEVITABLE (OptImization aNd pErformance improVing In meTAl industry By digitaL tEchnologies) Obdobje: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2023 Projektna skupina (vodja *): Igor Škrjanc, Simon Tomažič, Goran Andonovski,…

Read more

3D optimizacija razreza hlodovine iz roja točk

Naziv projekta: 3D optimizacija razreza hlodovine iz roja točk Obdobje: Projektna skupina (vodja *): Gregor Černe, Igor Škrjanc* Tip projekta: raziskovalni aplikativni Financiranje: industrija Sodelujoči partnerji: Mebor d.o.o.

Read more
Back To Top