skip to Main Content

Podrobnosti projekta

Naziv projekta: Simulator hidroelektrarne Ghazi Barotha, Pakistan

Projektna skupina (vodja *): Sašo Blažič, Drago Matko*

Tip projekta: raziskovalni aplikativni

Financiranje: industrija

Sodelujoči partnerji: Iskra sistemi d.d.

Opis projekta

V sodelovanju s podjetjem Iskra sistemi, d.d., smo izdelali simulator hidroelektrarne Ghazi Barotha. Hidroelektrarna Ghazi Barotha je ena od večjih hidroelektrarn na svetu. Nahaja se na reki Ind v Pakistanu.

Namen simulatorja je usposabljanje operaterjev, ki upravljajo z elektrarno. Inštruktor med postopkom usposabljanja kandidatov za operaterje hidroelektrarne preigrava razne scenarije, ki jih zaradi varnosti ne morejo preizkusiti na realnem objektu.

V okviru projekta smo razvili namensko programsko opremo, ki teče na delovni postaji inštruktorja. Program je bil napisan v programskem jeziku C++. Med drugim obsega hidravlični model hidroelektrarne (akumulacijsko jezero, zapornice, kanal dolžine 52 km) in model električnega dela (5 generatorjev skupne moči 1450 MW, 500 kV stikališče, 6 daljnovodov), vsega skupaj pa je vključenih nekaj tisoč binarnih in nekaj sto analognih signalov. Program ves čas preko protokola TCP/IP komunicira s krmilnikom podjetja ABB, ki je povezan z učno delovno postajo, kjer teče SCADA (ta del je razvilo podjetje Iskra sistemi, d.d.), ki je rahlo okrnjena verzija nadzornega sistema, ki se uporablja v elektrarni.

Objave vezane na projekt

BLAŽIČ, Sašo, MATKO, Drago, ŠKRJANC, Igor. The design of the training simulator for the Ghazi-Barotha hydro-powerplant. V: MMOPELWA, M. (ur.). Proceedings of the IASTED African Conferences, September 1-3, 2014, Gaborone, Botswana : a publication of the International Association of Science and Technology for Development.

BLAŽIČ, Sašo, MATKO, Drago. The training simulator for the Ghazi-Barotha hydro-powerplant. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers.

BLAŽIČ, Sašo, MATKO, Drago, LETONJE, Martin, CLEMENTE, Matjaž, ŠKRJANC, Igor. The modelling of the Ghazi-Barotha hydro-powerplant for the purpose of the training simulator. V: TROCH, Inge (ur.), BREITENECKER, Felix (ur.). 5th MATHMOD : proceedings, February 8-10, 2006, Vienna University of Technology.

BLAŽIČ, Sašo, MATKO, Drago, LETONJE, Martin, CLEMENTE, Matjaž. The design of the simulator for the Ghazi-Barotha hydro-powerplant. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. – 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2004. Zv. a, str. 279-282.

Back To Top