skip to Main Content

Podrobnosti projekta

Naziv projekta: Inteligentni robot za trening hoje – ‘Hojca’

Obdobje: avgust 2013 – julij 2016

Projektna skupina (vodja *): Matevž BOŠNAK, Igor ŠKRJANC *

Tip projekta: raziskovalni aplikativni

Financiranje: ARRS

Sodelujoči partnerji: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, medica Medizintechnik GmbH

Opis projekta

Rehabilitacija hoje po poškodbah delovanja možgan ali drugih delov živčnega sistema je obsežen postopek terapij, ki je lahko naporen tako za pacienta kot tudi terapevte. Naprava, ki jo je razvila skupina raziskovalcev s Fakultete za elektrotehniko v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, omogoča varno in skoraj neovirano premikanje pacienta med rehabilitacijo v nadzorovanem okolju. Nadzor nad vodenjem naprave si po predpisanem programu izmenjujejo terapevt, pacient ter navigacijski sistem. Vgrajen računalniški sistem preko senzorjev zaznava premike telesa ter upravlja hitrost in smer premikanja naprave, hkrati pa preprečuje trke naprave s predmeti ali ljudmi v okolici. Zaradi intuitivne in enostavne uporabe naprave, se lahko pacient in terapevt povsem posvetita postopku rehabilitacije. Kombiniran način delovanja deluje po principu navideznih hodnikov, kjer si nadzor nad naprav izmenjujeta pacient ter navigacijski sistem glede na pacientovo zmožnost sledenja prepisani poti. S testi sistema v kliničnem okolju se je potrdilo pravilno delovanje naprave ter primernost le-te v postopku rehabilitacije hoje po kapi.

Objave vezane na projekt

  • BOŠNAK, Matevž, ŠKRJANC, Igor. Planiranje poti za neholonomni avtonomni sistem v tesnem zemljevidu. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. – 24. september 2014, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014. Zv. a, str. 99-102, keyword: mobilni sistemi, vodenje neholonomnega sistema, planiranje poti
  • BOŠNAK, Matevž, ŠKRJANC, Igor. Efficient Time-To-Collision estimation for a braking supervision system with LIDAR. V: Proceedings. 2017 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF), 21-23 June 2017, Exeter, UK. [Piscataway]: IEEE, cop. 2017. Str. 35-40, keyword: mobilni sistem, nadzorni sistem, LIDAR, preprečevanje trkov
  • BOŠNAK, Matevž, ŠKRJANC, Igor. Embedded control system for smart walking assistance device. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. [Print ed.]. Mar. 2017, vol. 25, no. 3, str. 205-214 keyword: mobilni sistemi, rehabilitacija hoje, navigacija, planiranje poti, LIDAR, preprečevanje trkov, hibridni vodenje
  • BOŠNAK, Matevž. Razvoj in implementacija inovativnega hibridnega sistema vodenja naprave za rehabilitacijo hoje. Ljubljana: ARRS, 2017. Odlični v znanosti 2017 – serija vsakoletnih dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). http://videolectures.net/odlicnivznanosti2017_bosnak_rehabilitacija_hoje/?q=bošnak. keyword: mobilni sistemi, rehabilitacija hoje, navigacija, planiranje poti, LIDAR, preprečevanje trkov, hibridni vodenje
  • BOŠNAK, Matevž, KLANČAR, Gregor, MATJAČIĆ, Zlatko, ŠKRJANC, Igor. A walking assist system comprising a user intention assesment based control system : UK Patent GB2538712 (B), 2018-09-12. [S. l.]: Intellectual Property Office, 2018. 2 str. keyword: patent, mobilni sistemi, rehabilitacija hoje, navigacija, planiranje poti, LIDAR, preprečevanje trkov, hibridni vodenje
  • BOŠNAK, Matevž, ŠKRJANC, Igor. Hybrid user-intention-assessment based control system for a smart walking assist system = Hybrides Benutzerabsichtsbeurteilungssteuerungssystem für ein intelligentes Gehassistenzsystem = Système de commande hybride à base d’évaluation d’intention d’utilisateur pour système intelligent d’aide à la marche : European patent specification EP 3 326 603 B1, 2020-02-12. München: European Patent Office, 2020. 11 str. keyword: patent, mobilni sistemi, rehabilitacija hoje, navigacija, planiranje poti, LIDAR, preprečevanje trkov, hibridni vodenje
Back To Top