skip to Main Content

Podrobnosti projekta

Naziv projekta: Innovative teaching and learning strategies in open modelling and simulation environment for student-centered engineering education – InMotion

Obdobje: 2016-2019

Projektna skupina (vodja *): Borut Zupančič, Maja Atanasijević-Kunc, Sašo Blažič, Milan Simčič, Gašper Mušič*

Tip projekta: izobraževalni

Financiranje: EU (ERASMUS +, Capacity building in higher education, № 573751-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)

Opis projekta

Večina inženirskih visokošolskih študijskih programov vključuje vsebine s področja modeliranja in simulacije (Computer Modelling and Simulation Engineering – CMSE) znotraj številnih predmetov. InMotion (Innovative teaching and learning strategies in open modelling and simulation environment for student-centered engineering education) je projekt ključnega ukrepa 2 programa ERASMUS+ (Capacity Building in Higher Education Project) s ciljem nadaljevati reforme sistema visokošolskega izobraževanja na področju inženirstva v partnerskih državah (PC) Maleziji (MY) in Ruski federaciji (RU), izboljšati kakovost izobraževanja in učenja v skladu s prioritetami v dokumentih Bucharest and Yerevan Communiqués in izpolniti zahteve evropskega okvira Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training. To naj bi dosegli v sodelovanju z evropskimi partnerji (EU universities): University Bremen (UniHB), National Distance Education University, Madrid (UNED) in Univerzo v Ljubljani (UL). Vloga UL v projektu InMotion je bila predvsem vodenje WP1: Priprava, organizacija polletnega srečanja upravnega odbora projekta, prispevek k študijam Analysis of EU&PC educational programs and best didactic practice ter Comparative study of tools in CSME, organizacija usposabljanja osebja partnerskih inštitucij za delo z orodjem Simulink-Matlab ter izdelava učbenika ter zbirke rešenih problemov v povezavi z orodjem Simulink-Matlab.

Sodelujoči partnerji

 • University of Bremen (UNIHB), Germany, Bremen
 • Saint Petersburg State Marine Technical University (SMTU), Russia, St. Petersburg
 • St. Petersburg State Polytechnical University (SPbPU), Russia, St. Petersburg
 • Novosibirsk State Technical University (NSTU), Russia, Novosibirsk
 • Universiti Kuala Lumpur (UNIKL), Malaysia, Kuala Lumpur
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, Kuala Lumpur
 • National Distance Education University (UNED), Spain, Madrid
 • University of Ljubljana (UL), Slovenia, Ljubljana
 • St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS), Russia, St. Petersburg
 • Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia, Bandar Seri Iskander

Glavni rezultati projekta so

 • Posodobljeni kurikulumi s področja CMSE z novimi učnimi načrti in vsebinami za tri stopnje študija kot tudi smernice za vseživljenjsko učenje na tem področju.
 • Razvoj skupnega pristopa k na študenta osredotočenemu učenju z uporabo sodobnih računalniških simulacijskih orodij za reševanje inovativnih inženirskih problemov na različnih področjih uporabe.
 • Novi učbeniki, smernice in elektronska učna gradiva; virtualni laboratoriji za učenje in primerjava sodobnih simulacijskih orodij: Matlab, Simulink, RDM, Modelica, ISMA, Wolfram SystemModeler.
 • Izvedba odprte platforme Open Modelling and Simulation Environment platform (OMSE) in tečajev tipa Massive Open Online Courses (MOOC) nove generacije za kvalitativno izboljšavo procesa inženirskega izobraževanja in sodelovanja med univerzami in deležniki v partnerskih državah (PC) in državah članicah EU.

Objave vezane na projekt

 • Zupančič. B, Senichenkov, Y., Mušič, G. Analytical review and the analysis of educational programs with computer modelling and simulation engineering content. In: I3M 2017, The 14th International Multidisciplinary Modelling & Simulation Multiconference, 18-20 September 2017, Barcelona, Spain, Simulation Team. cop. 2017, EMSS 2017, pp. 527-534.
 • Zupančič B., Senichenkov Yu. B., Mušič G. Analytical review and the analysis of educational programs with computer modelling and simulation engineering content. Computer Instruments in Education, St. Petersburg, 2017, 5:45-57.
 • Zupančič, B., Mušič, G., Atansijević-Kunc, M., Blažič, S., Simčič, M. Control-Oriented Modelling and Simulation – the Impact to the INMOTION Project. Proceedings of the 10th Eurosim Congress on Modelling and Simulation (Dialnet with ISSN and DOI, University La Rioja), 1–5 July 2019, Logroño, La Rioja, Spain.
 • Maja Atansijević-Kunc, Sašo Blažič, Gašper Mušič, Borut Zupančič, Control-oriented modelling and simulation: methods and tools, Textbook, InMotion, Ljubljana 2017.
 • Maja Atanasijević-Kunc, Sašo Blažič, Gašper Mušič, Borut Zupančič, Control-oriented modelling and simulation practice with Matlab and Simulink, Problem book, InMotion, Ljubljana 2018.
 • Zupančič, B., Mušič, G., Simčič, M. Analytical review on the analysis of EU & PC educational programs: report for the working package WP 1.2 : InMotion : co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, 2016. 154 str.
 • Zupančič, B., Mušič, G., Blažič, S., Atansijević-Kunc, M., Simčič, M. Syllabi evaluations : report for the working package WP 5.3 : InMotion : co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, 2017. 47 str.

Povezave vezane na projekt

Področje

 • Research: Modelling of Dynamical Systems: Methods and Techniques – Classical Methods and Techniques, Modelling of Discrete Event Systems; Control and Optimization Methods – Classical Control Methods
Back To Top