skip to Main Content

Podrobnosti projekta

Naziv projekta: INEVITABLE (OptImization aNd pErformance improVing In meTAl industry By digitaL tEchnologies)

Obdobje: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2023

Projektna skupina (vodja *): Igor Škrjanc, Simon Tomažič, Goran Andonovski, Vito Logar*

Tip projekta: industrijski

Financiranje: (ARRS, EU, industrija itd.): EU (Horizon 2020, SPIRE, No. 869815

Sodelujoči partnerji: Institut Jožef Stefan, VDEh-Betriebforschungsinstitut GmbH, Fundacion Azterlan, K1-MET GmbH, Univerza v Ljubljani, Kungliga Tekniska Hoegskolan, Acroni d.o.o., Siemens d.o.o., Sidenor Aceros Especiales SL, Voestalpine Stahl GmbH, Eibar Precision Casting SL, Compureg Plzen SRO.

Opis projekta

Projekt INEVITABLE se osredotoča na optimizacijo in izboljšanje ključnih kazalnikov učinkovitosti procesov v jeklarski industriji z uporabo digitalnih tehnologij. Cilji projekta vključujejo analizo in uporabo velikih količin obratovalnih podatkov z namenom nadgradnje obstoječe strojne opreme z naprednimi metodami modeliranja in optimizacije, nadzornimi sistemi ter razvrščanjem opravil. Namen uporabljenih tehnologij je izboljšanje učinkovitosti procesov, zanesljivosti opreme, produktivnosti, ponovljivosti, kvalitete produktov ter izplena. Fakulteta za elektrotehniko sodeluje v projektu kot razvijalec treh programskih rešitev za spremljanje in izboljšanje delovanja procesa elektroobločne peči (EOP). Rešitve zajemajo procesne modele za sprotno spremljanje procesa EOP, nesprotno simulacijo procesa EOP ter nesprotno optimizacijo procesa EOP na osnovi arhiviranih obratovalnih podatkov. Namen sprotnih modelov za spremljanje delovanja EOP je v oceni nemerjenih procesnih veličin, ki so pomembne za ustrezno vodenje procesa. Zaradi narave procesov v EOP so nekatere ključne veličine merjene le občasno, določene pa niti niso merjene. Posledično imajo operaterji EOP omejen vpogled v delovanje EOP, pri vodenju procesa pa se v veliki meri zanašajo na svoje izkušnje. Z implementacijo procesnega modela in paralelne simulacije le-tega s procesom EOP so operaterjem vedno na voljo ocene ključnih procesnih veličin, ki so nujne za ustrezno vodenje procesa. Namen nesprotnih modelov za simulacijo procesa EOP je v možnosti preigravanja različnih scenarijev delovanja EOP (različni recepti zakladanja, recepti vodenja itd.), z namenom iskanja boljših proizvodnih praks oz. kombinacij vseh vplivnih veličin na učinkovitost procesa. Namen nesprotne optimizacije procesa EOP pa je v iskanju optimalnejših potekov (profilov) najvplivnejših vhodnih veličin, npr. stopnje transformatorja, količine vpihanega kisika, količine dodanega ogljika itd. Z uporabo naprednih metod obdelave podatkov in identifikacije, je mogoče na osnovi obstoječih obratovalnih podatkov iz njih definirati zakonitosti med vodenjem EOP ter njeno učinkovitostjo, kar lahko s pridom uporabimo za generiranje optimalnejšega vodenja, ki ima za posledico tudi izboljšane ključne kazalnike učinkovitosti. Vse tehnologije so integrirane v industrijsko okolje podjetja SIJ Acroni Jesenice d.o.o. kot Edge oz. Cloud aplikacije in podprte z ustreznimi uporabniškimi vmesniki.

Povezave vezane na projekt

Področje

  • Research: modeliranje, identifikacija, analiza podatkov, optimizacija, mehki sistemi
  • Application: elektroobločna peč, digitalni dvojček, kazalniki učinkovitosti, procesni simulatorji, Edge računanje, Cloud računanje

Objave vezane na projekt:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494621008711

https://link.springer.com/article/10.1007/s40831-021-00390-y

Back To Top