skip to Main Content

Podrobnosti projekta

Naziv projekta: Merjenje volumna hlodov

Obdobje: 2021 – 2022

Projektna skupina (vodja *): Matevž Bošnak,  Igor Škrjanc*

Tip projekta: aplikativni

Financiranje: TAB Systems d.d.

Sodelujoči partnerji: Univerza v Ljubljani ,Fakulteta za elektrotehniko, TAB Systems d.d.

Opis projekta

Cilj projekta je razvoj merilnega sistema za merjenje volumna hlodov, ki potujejo na tekočem traku. Uporabljeni so vrhunski laserski merilniki z visoko točnostjo in hitrostjo izvajanja meritev, ki jih združujemo v opis hloda s 3-D oblakom točk. 3-D model hloda se nato uporabi za izračun volumna, ki je pomemben vhoden podatek v lesno-predelovalni industriji.

V sklopu projekta se je izvedlo študijo izbire primernih merilnikov, nato pa razvilo programsko rešitev za dostopanje do meritev merilnikov v realnem času, združevanje rezultatov v enoten zapis ter modula za analizo in prikaz rezultatov.

Področje

  • Application: LIDAR, fuzija podatkov (sensor fusion), računalniška obdelava signalov, 3-D grafika
Back To Top