skip to Main Content

Za veliko predmetov imajo študenti na voljo učbenike, ki so jih napisali neposredni predavatelji in asistenti. Pri predmetih, ki pa še nimajo take neposredne literature, pa študentom zelo koristijo posamezna poglavja spodaj opisanih učbenikov. Seveda je na voljo tudi obsežna tuja literatura.

Spisek študijske literature:

Back To Top