skip to Main Content
Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 4768 417
 
Predstojnik laboratorija
prof. dr. Igor Škrjanc
e-mail: igor.skrjanc@fe.uni-lj.si
tel: 01 4768 311
Back To Top