skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet obravnava povezavo sistemov vodenja z informacijskimi sistemi v podjetjih in organizacijah. Obravnava modele, podatkovne baze, komunikacijske in nadzorne sisteme v industrijski informatiki. Naslavlja tudi simulacijo sistemov diskretnih dogodkov in pristope k snovanju kompleksnih programirljivih krmilj.

Splošno
Vsebina
 • modeliranje informacijskih, proizvodnih in logističnih sistemov, zvezni, hibridni in diskretno-dogodkovni modeli, modelirni jezik UML,
 • diskretno-dogodkovna simulacija, naključne spremenljivke in naključni procesi, sistemi čakalnih vrst, izvedbe diskretno-dogodkovne simulacije in interpretacija rezultatov, programska orodja za diskretno-dogodkovno simulacijo, vizualizacija in animacija v simulaciji, primeri simulacije proizvodnih in logističnih sistemov,
 • kompleksni krmilni sistemi, programirljivi krmilniki v industrijski avtomatizaciji, standardi razvoja programske opreme krmilnih sistemov, standardni programski jeziki, modularni in objektno usmerjeni pristopi, načrtovanje z modeli,
 • industrijska komunikacijska omrežja, področna vodila, industrijski Ethernet, odprta povezljivost in standardi,
 • programska oprema za spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov, sistemi SCADA, programska oprema za zbiranje in analizo podatkov, načrtovanje in izvedba vmesnikov HMI,
 • podatkovne baze, relacijski podatkovni model, povpraševalni jezik SQL, modeliranje podatkov, sistemi za upravljanje podatkovnih zbirk.
Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati osnove industrijske informatike ter predstaviti gradnike informacijske infrastrukture za spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov. V okviru predmeta obravnavamo načela modeliranja in simulacije informacijskih, proizvodnih in logističnih sistemov, razvoj programske opreme kompleksnih krmilnih sistemov ter izvedbo sistemov za spremljanje in nadzor.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • interpretirati diskretno-dogodkovne modele informacijskih, proizvodnih in logističnih sistemov,
 • uporabiti orodja za diskretno-dogodkovno simulacijo pri analizi in načrtovanju industrijskih informacijskih sistemov,
 • vrednotiti rezultate diskretno-dogodkovne simulacije,
 • načrtovati kompleksne programirljive krmilne sisteme,
 • izbrati primerna razvojna programska orodja za izvedbo industrijskih informacijskih sistemov,
 • sestaviti poizvedbe po podatkih v sistemu za upravljanje relacijske podatkovne baze,
 • razviti aplikativno programsko opremo za spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov.
Metode poučevanja
 • predavanja
 • laboratorijske vaje
Gradivo

Obvezno

 • Boucher, T., Yalcin, A., Design of Industrial Information Systems, Academic Press, 2006.
 • John, K. -H., Tiegelkamp, M., IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, Second edition, Springer, 2010.

Dodatno

 • Allen, T. T., Introduction to Discrete Event Simulation and Agent-based Modeling, Springer, 2011.
 • Zurawski, R., Industrial Communication Technology Handbook, 2nd ed., CRC Press, 2017.
 • Strmčnik, S., Hanus, R., Juričić, Đ., Karba, R., Marinšek, Z., Murray-Smith, D., Verbruggen, H., Zupančič, B., Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.
Back To Top