skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet obravnava predvsem merilnike, regulatorje in krmilnike ter izvršne sisteme na področjih: procesne industrije, izdelčne industrije, robotike ter posebne gradnike s področij spremljanja lastnosti snovi, analiznih meritev, biosenzorjev, mikrosenzorjev, biosenzorjev in virtualne senzorike.

Splošno
Vsebina

V okviru predmeta so obravnavani naslednji vsebinski sklopi:

 • osnovni principi teorije vodenja,
 • varnostni standardi na področja sistemov vodenja (stopnje zaščite IP in stopnja mehanske odpornosti IK, gradniki v eksplozijsko nevarnih okoljih).
 • standardni signali regulacijske zanke.
 • merilni sistemi: merilniki (pozicija, pot, hitrost, pospešek, sila, navor, nivo, pretok, temperatura, tlak, bližina, oddaljenost, vlažnost, toplotna prevodnost, viskoznost, gostota, analizne meritve, posebni merilniki), vision-based measurement systems, merilni pretvorniki.
 • izvršni sistemi: aktuatorji in končni izvršni členi (elektromotorni, hidravlični in pnevmatski pogoni, zvezni in diskretni ventili, črpalke) aktuatorski pretvorniki (frekvenčni pretvornik, rele, elektropnevmatski ventil, elektrohidravlični ventil, pretvornik zrak-tok itd.)
 • regulatorji in krmilniki.

Poudarek predmeta je na pravilni izbiri in parametriranju gradnikov ter njihovo vključevanje v sisteme vodenja in nadzora.

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta ja predstaviti gradnike sistemov vodenja in njihovo povezovanje s stališča inženirja uporabnika/vzdrževalca/načrtovalca ter njihovo vključevanje v sistem vodenja in nadzora.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • razumeti principe delovanja najbolj pogostih industrijskih merilnikov, krmilnikov in aktuatorjev,
 • razumeti medsebojne komunikacije med gradniki v sistemih vodenja,
 • parametrirati in kalibrirati gradnike za njihovo uporabo v sistemih vodenja.
Metode poučevanja
 • predavanja,
 • seminar,
 • laboratorijske vaje,
 • strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.
Gradivo

Obvezno

 • Belič, A., Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
 • Karba, R., Gradniki sistemov vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.

Dodatno

 • Kocijan, J., Petrovčič, J., Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2002 .
 • de Silva, C. W., Sensors and actuators: control systems instrumentation, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2007.
 • Stenerson, J.: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Regents/Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.
 • Strmčnik, S. in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998
Back To Top