skip to Main Content

Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko izvira iz Laboratorija za analogno-hibridno računanje in avtomatsko regulacijo, ki ga je ustanovil prof. dr. France Bremšak pred več kot 60 leti.

 

Leta 2023 smo obeležili 100. obletnico rojstva prof. dr. Franceta Bremšaka, ob kateri je na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani potekalo tudi spominsko srečanje. Predstavitev s srečanja je dostopna na tej povezavi.

Back To Top