skip to Main Content
RAZPISANE DIPLOMSKE IN MAGISTRSKE NALOGE
Magistrske naloge:

Področje dela: industrijska informatika

Opis naloge:
Tehnologija obdelave podatkov na robu omrežja (edge computing) je prilagojena uporabi naprednih metod analize podatkov in podatkovnega rudarjenja v sistemih, ki zajemajo velike količine podatkov v realnem-času. Shranjevanje tolikšne količine surovih podatkov za potrebe naknadne analize je problematično in le redko smiselno. Smiselna je sprotna obdelava podatkov že na mestu zajema in nato zgolj shranjevanje obdelanih in/ali agregiranih informacij.

Med tovrstne sisteme se uvrščajo tudi industrijski sistemi interneta stvari (IIoT) kot sestavni del Industrije 4.0. Za potrebe spremljanja in vodenja procesov s pomočjo zajetih podatkov je možno uporabiti obdelavo podatkov na robu, katere rezultat je lahko npr. v pomoč pri prediktivnem vzdrževanju, pri kontroli kakovosti s pomočjo klasifikacije slik, pri optimizaciji porabe energije s pomočjo napovednih modelov ipd.

V nalogi je potrebno preizkusiti okolje Microsoft Azure IoT Edge in zgraditi vzorčni primer napovednega modela na podlagi podatkov iz simuliranega ali realnega industrijskega procesa.

Več podatkov o razvojnem okolju:
Microsoft Azure

Zaključna naloga je primerna za 2. stopenjski magistrski študij.

Kontaktna oseba:

Naloga na voljo:

od 2020 –

Področje dela: Mobilna robotika

Opis naloge:
Spoznati se je potrebno z obstoječimi algoritmi planiranja poti, ki v znanem okolju predstavljenem z grafom (oz. predstavitev okolja s celicami) vrnejo optimalno pot med začetno in končno lokacijo. Podrobneje je potrebno pregledati osnovni algoritem A* in njegove obstoječe izpeljanke, ki vračajo gladko optimalno pot. Cilj diplome je razširitev algoritma A* (lahko tudi kateri drugi algoritem) tako, da bo dobljena optimalna pot gladka.

Literatura:
KLANČAR, Gregor, ZDEŠAR, Andrej, BLAŽIČ, Sašo, ŠKRJANC, Igor. Wheeled mobile robotics : from fundamentals towards autonomous systems. Elsevier 2017. (slo. različica https://msc.fe.uni-lj.si/Download/Klancar/AMSkv.pdf)

KLANČAR, Gregor, MUŠIČ, Gašper, HAO, Chen, SEDER, Marija. Wheeled robot navigation based on a unimodal potential function. In: OBAIDAT, Mohammad Salameh (ed.). IEEE CITS 2019 : proceedings of the 2019 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems, August 28-31, 2019, Beijing, China.

Naloga na voljo:

od 2020 –

Področje dela: Mobilna robotika

Opis naloge:
Lokalizacija robota s senzorjem LRF (laserski pregledovalnik razdalj oz. skener, ki meri razdalje le v eni ravnini, 2D). Primerjava izvedb s filtrom delcev (PF) in Kalmanovim filtrom (KF) v smislu: zahtevnosti izvedbe, performanc delovanja, robustnosti, računske zahtevnost,…  Izvedba bi bila na simulaciji v Matlabu na simuliranem robotu, okolje je znano, izrisali bi si ga sami z daljicami. Pri izvedbi osnovnega simulatorja in animaciji (vožnja, izris okolja in laserskih meritev) lahko izhajate iz osnutka pripravljenega okolja.

Literatura:

KLANČAR, Gregor, ZDEŠAR, Andrej, BLAŽIČ, Sašo, ŠKRJANC, Igor. Wheeled mobile robotics : from fundamentals towards autonomous systems. Elsevier 2017. (slo. različica https://msc.fe.uni-lj.si/Download/Klancar/AMSkv.pdf)

Naloga na voljo:

od 2020 –

Diplomske naloge:

Področje dela: Mobilna robotika

Opis naloge:
Izbira zmogljivega obstoječega simulatorja vožnje v prometu, mestu. Možni so simulatorji kot so OpenDS, Carla, Mathworks,…, ki imajo simulirane avtomobile, promet, senzorje,.. Tak simulator bi se lahko uporabil za študijo algoritmov zaznavanja, vodenja vožnje po cesti, zaustavljanja pred oviro, planiranja poti in podobno. Ideja bi bila, da bi se vključili v ta simulator preko npr.  Matlaba in upravljali vozilo v simulatorju in nazaj dobivali (v Matlab) meritve simuliranih senzorjev vozila.  Naloga bi vsebovala pregled in izbiro primernega simulatorja in izvedbo povezave iz nekega razvojnega okolja (Matlab, Phyton,?) ter nekaj demo primerov.

Literatura:

https://carla.org/

https://opends.dfki.de/

KLANČAR, Gregor, ZDEŠAR, Andrej, BLAŽIČ, Sašo, ŠKRJANC, Igor. Wheeled mobile robotics : from fundamentals towards autonomous systems. Elsevier 2017. (slo. različica https://msc.fe.uni-lj.si/Download/Klancar/AMSkv.pdf)

Naloga na voljo:

od 2020 –

Področje dela: Procesna avtomatika

Opis naloge:
Izvedba sistem za avtomatizirano vakuumsko črpalko. Cilj je izvedba avtomatizirane vakuumske črpalke s tlačnim senzorjem senzorjem MD PS002 in ojačevalnikom HX711. Kot vakuumsko črpalko lahko uporabite kompresor od hladilnika. Cilj je izvedba cenovno ugodnega ter zmogljivega sistema (za domačo uporabo), ki bi avtomatiziral želeni tlak (vakuum) na izhodu. Sistemu bi dodali tudi rezervoar v izogib prepogostega vklapljanja črpalke. Uporaba je lahko za namen laminiranja, stiskanje pri lepljenju obdelovancev (npr. mizarstvo), shranjevanja hrane in oblači in podobno. Sistem je izveden s krmilnikom Arduino Nano, LCD prikazovalnikom in tipk.

Naloga na voljo:

od 2020 –

Področje dela: Procesna avtomatika

Opis naloge:
Potrebno je preučiti in izvesti senzorski sistem, ki bo omogočal: enostavnost uporabe, enostavno inštalacijo, pregled meritev (žično prikazovanje na led-lestvici, LCD zaslon, kazalec, ali brezžično preko Bluetooth ali Wifi odčitavanja na telefonu ali PCju?).  Za prikaz lahko predlagate več opcij izvedete pa eno od njih (LCD zaslon). Predlagana izvedba je s tlačnim senzorjem MD PS002 in ojačevalnikom HX711 ter mikrokrmilnikom Arduino Nano. Senzor in merilni pretvornik sta ustrezno zaščitena, da ju je mogoče potopiti v vodo. Rešitev naj bo cenovno ugodna.

Naloga na voljo:

od 2020 –

Back To Top