skip to Main Content

Uspešnost družbe vse bolj temelji na uspešnosti industrije, ki mora biti konkurenčna in zagotavljati čim večjo dodano vrednost v izdelkih. To pa je možno doseči le z ustreznimi sistemi avtomatike in informatike, saj le tak pristop zagotavlja visoko kvaliteto, konkurenčne cene, nizko porabo energije, majhen izmet, prijazne delovne razmere za zaposlene in izpolnjevanje vse strožjih ekoloških zahtev.

Znanja omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje opravil v tehničnih sistemih. Pri tem študenti pridobijo znanja o sistemih, signalih in elektronskih sklopih v avtomatiki, o modeliranju in računalniški simulaciji ter načrtujejo vodenje z naprednimi inteligentnimi metodami, ob tem pa spoznavajo tudi sodobne merilne sisteme, robotske sisteme, mikrokrmilniške vgradne sisteme, računalniški vid ter slikovne in govorne tehnologije. Pridobljena znanja so neobhodna pri optimiranju in vodenju procesnih, proizvodnih in logističnih sistemov, na področjih razvoja robotskih in avtonomnih mobilnih sistemov, pri načrtovanju inteligentnih sistemov, biometričnih sistemov, v biomedicinski tehniki ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.

Back To Top